Donaties en vrijwilligers


Donaties:
Van de Samenwerkende Fondsen hebben we een subsidie gekregen voor het project ‘Bai Dilanti’. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van 4 jaar en dekt de basiskosten voor therapie en begeleiding van ongeveer 25 kinderen. We zijn erg blij met deze subsidie en het geeft onze stichting een basis voorziening, maar het is niet genoeg om alle kinderen te helpen. Op dit moment is er geen vergoeding voor kinderen onder de 12 jaar.Tienermoeders
We hebben een project waarbij tienermoeders met hun kind(eren) equine therapie krijgen. Hiervoor betaald Stichting Mamisa een bijdrage. Recent  hebben zij hier een vergoeding voor ontvangen van Reda Sosial en een vergoeding van de overheid. Dit was voor een aantal sessies. Om hiermee door te gaan hebben wij fondsen nodig. 


    

International Charitable Foundation ICF - sponsort voor het 2018 en 2019 in totaal 1200 therapie sessies

Reda Sosial, sponsort vervoer en materiaal houtbewerking van au. 2018 t/m dec 2018

Samenwerkende Fondsen: sponsoring therapie plus werkgroep aug. 2018 t/m aug 2019


Wij zijn voor de voortgang afhankelijk van donaties,  mogelijkheden hiervoor zijn:


Eenmalige gift:
Indien u eenmalig een bedrag stort om ons te steunen dan zijn wij daar natuurlijk erg blij mee. U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer bij de Maduro & Curiels Bank (MCB) te Curacao op rekening nummer 2533.4005 ten name van Stichting Equine Curacao, BIC / Swift code van de bank MCBKCWCUVaste tientjes donateur:
Indien u donateur wordt doneert u maandelijks een vast bedrag. U kunt al donateur worden vanaf 10 gulden per maand. Als donateur wordt u frequent op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen via e-mail, en wordt u 1 keer per jaar uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op 1 van onze lokaties.

Met de tientjes donateurs kan Stichting Equine Curacao een vaste inkomsten stroom opbouwen waardoor ons werk kan worden voortgezet.
Als u een vaste donateur wilt worden dan sturen we u graag de machtiging per email toe.  Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend kunt u het formulier opsturen naar Kaminda San Sebastian 9A, Curacao of u kunt het inscannen en mailen naar cpvanhouten@gmail.com


Hoe besteden we uw donatie?
Goed doel volgens Wikipedia:
Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger zijn tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel.


Hoe weet u of ons goede doel echt verschil maakt?
Het geld dat we namens onze donateurs uitgeven moet effect hebben in de samenleving (algemeen belang). We willen samen met onze donateurs immers de samenleving verbeteren. Het effect dat we met deze bestedingen willen bereiken, noemen we impact.

Impact meten is niet eenvoudig. Hoe meet je de verbetering van de kwaliteit van leven van de mensen die onze therapie volgen?
We proberen dit toch te doen.
Samenwerkende Fondsen verzorgt onder andere voor onze stichting een overkoepelend cliënten monitoringssysteem waarbij allerlei data per cliënt wordt opgeslagen doordat er wordt gewerkt met intake formulieren en meetmomenten. De cliënt wordt gevolgd en de vooruitgang kan hiermee worden gemeten zodat onze stichting de vooruitgang van de cliënt kan bijhouden. Bijkomend voordeel is dat we op basis van de op deze manier verkregen informatie ook kunnen werken aan verbetering van ons programma omdat uit de overzichten blijkt wat werkt en niet werkt.
Indien op enig moment blijkt dat de impact van de therapie niet zo groot is als gewenst dan kunnen we tijdig bijsturen. Twee keer per jaar wordt door Samenwerkende Fondsen een evaluatie moment ingelast.


Hoe weet u of het geld dat u geeft, goed terecht komt?
Elk goed doel dat geld van donateurs ontvangt, hoort informatie te geven over de besteding van het geld. Wij trachten hierin zoveel mogelijk transparent te zijn.  Er wordt twee keer per jaar financiele verantwoording afgelegd aan Samenwerkende Fondsen. Ook wordt ieder jaar verantwoording afgelegd over onze financieen in ons jaarverslag.


Hoe zit het met de kosten voor de Stichting Equine zelf?
Met Stichting Equine Curacao willen we een probleem aanpakken met steun van de samenleving. Wij zijn geen commercieel bedrijf maar we moeten net zo goed investeren. Investering doen we in materialen die we nodig hebben voor de therapie maar ook in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat ons is toevertrouwd.

Er zijn drie soorten kosten:

Wij proberen uiteraard alle kosten zo laag mogelijk te houden zodat we zoveel mogelijk kinderen in moeilijke situaties kunnen helpen. Over de hoogte van deze kosten leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

Hebt u aanvullende vragen over dit onderwerp?

Stuur een mailtje aan onze voorzitter. cpvanhouten@gmail.com
 

Wordt vrijwilliger bij Stichting Equine Curacao:
Wilt u Stichting Equine ondersteunen in haar streven om deze kinderen een kans op een (betere) toekomst te geven?
Hebt u daarbij zin om uw handen uit uw mouwen te steken?
Meldt u dan nu aan als vrijwilliger!
Stuur een email met informatie over uzelf en uw motivatie aan Petra Wijnstekers en zij zal contact met u opnemen.
petrawijnstekers60@hotmail.com