STICHTING EQUINE CURACAO Op weg naar een toekomst  

Equine betekent: met betrekking tot of in verband staande met paarden


Wat is het doel van onze Stichting?

Het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met een verscheidenheid aan problematiek waaronder hechtingsproblemen, trauma, angst,  zodat zij weer zicht hebben op de toekomst en de teugels weer in eigen hand kunnen nemen. 


Equine Therapie?
Is een lichaamsgerichte therapie wat ook direct inwerkt op de stoffen in de hersenen. Het dragen van het paard en de daarbij ritmische beweging zorgen ervoor dat de stoffen oxitocine (een hechtingshormoon) en serotonine/dopamine  (gelukshormonen) vrij komen. Het is een op de cliënt afgestemde therapie. Therapie op maat. Niet alleen het contact tussen een mens en paard is belangrijk. Ook door de onderlinge interacties tussen de paarden zelf, leert men over verschillende sociale thema’s. De equine therapeut helpt de ervaringen tijdens de therapie te vertalen naar het dagelijks leven.
Deze therapie is daardoor uitermate geschikt voor verschillende leeftijden.Voor wie?
1. Jongeren met sociaal/emotionele problemen. 
2. Tienermoeders en kinderen van tiener moeders
3. kinderen/jongeren die zijn getraumatiseerd door seksueel misbruik of mishandeling.
4. Volwassen met drepressie, trauma of hechtingsproblematiek die problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen

De jongeren en volwassenen hebben vaak met elkaar gemeen dat zij niet veilig zijn gehecht. 


Op Curaçao leven veel jongeren in zorginstellingen. Deze kwetsbare jongeren zien hun ouders niet of nauwelijks meer en staan er vaak alleen voor. Door ernstige tekorten in de zorg zijn er weinig middelen voor deze kinderen beschikbaar. Stichting Equine biedt deze kinderen kosteloos of voor een geringe bijdrage equine therapie. Hierdoor wordt hun ontwikkeling bevorderd op een uitnodigende manier, spelenderwijs met paarden, buiten en zonder extra medicatie.


     


Wat doen wij?
Wij werken buiten in de natuur op een op een ontspannende en op maat gerichte werkwijze. Dit betekent dat we verschillende interventies met behulp van het paard inzetten.
Dat kan zijn EMDR, cognitieve en/of gedrags interventies, maar ook huiswerkbegeleiding. Al naar gelang de doelstelling van de cliënt. Dit bepalen wij in samenspraak met de cliënt en/of de ouders.
Met behulp van spiegelen leren de deelnemers te kijken naar eigen handelingen en worden ze zich bewust van het effect van hun gedachten, gevoelens en gedrag. Door het contact maken en de ritmische bewegingen wordt er direct op meerdere cognities ingewerkt
Spelenderwijs en op een leuke manier worden er doelen gevormd, behandeld en geëvalueerd.
Wij zorgen verder voor vervoer en kinderen/jongeren die een dagdeel bij ons blijven ontvangen een warme maaltijd.

    

Projecten:

- Wekelijkse therapie voor een groep jongeren van 7 t/m 16 jaar van een school op Curacao voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Dit project doen we in samenwerking met Muziek Therapie Centrum Curacao (MTCC).

- Een therapie programma voor tienermoeders op
 Curacao in de leeftijd van 17 t/m 25 jaar die samen met hun kind(eren) van 1 t/m 10 jaar werken aan o.a. een betere band tussen moeder en kind.

- het project ‘Bai Dilanti’ waarvoor we een subsidie hebben gekregen van het Oranje Fonds via Samenwerkende Fondsen.
Dit project richt zich op hulpverlening voor jongeren op Curacao door te werken aan het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 24 jaar. Het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties is de kern van de aanpak. Vervolgens wordt snel en adequaat gereageerd op de ontstane situatie met het aanbieden van intensieve begeleiding aan de jongeren én hun directe leefomgeving.

- In samenwerking met jeugdzorg en gezinsvoogdij te Bonaire een (pleeg) gezinstherapie. Pleegkinderen komen over het algemeen met een groot scala aan problemen. Equine therapie helpt verwerken en ondersteunt de pleegouders met nieuwe inzichten en handvaten.Wie zijn wij?

Petra Wijnstekers  is de Project Manager van Stichting Equine. Zij is al sinds 2004 werkzaam in de hulpverlening op Curaçao, waarbij ze ervaring opgedaan heeft bij allerlei vormen van therapie waaronder, in het bijzonder, therapie met behulp van paarden, ook wel bekend als Equine Therapie.

Meer informatie over Petra, en de Voorzitter van het Bestuur en overige mensen die betrokken zijn bij onze stichting? Klik dan hier.

Wil je ons steunen met een donatie of door als vrijwilliger aan de slag te gaan? Klik dan hier.

Waar kan je ons vinden?

Sinds 1 januari 2016 werken we vanuit onze eigen locatie in San Sebastian, Banda Boudit is een prachtige locatie waar we veel ruimte kunnen bieden aan de jongeren. Er is een rijbak, roundpen en stallen voor de 3 paarden en 2 ponies. Daarnaast een tuin om in te werken én een keuken met een eetgelegenheid. Hier leren de jongeren koken en en geven we ze informatie over gezonde voeding. Ook mogen ze meehelpen bij het uitserveren van gerechten.